JTSEC CZ Financing 1, a.s.

elektrina

O nás

JTSEC CZ Financing I, a. s.

Společnost JTSEC CZ Financing 1, a.s., která je založená podle českého práva a má právní formu akciové společnosti, je vlastněná (100 %) společností J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC se sídlem v Kyperské republice, která je založená podle kyperského práva a má právní formu akciové společnosti (public limited company by shares).

Společnosti JTSEC CZ Financing 1, a.s., a J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC jsou součástí skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED.

JTSEC CZ Financing 1, a.s., je účelově založená společnost pro účely vydání dluhopisů. Hlavním předmětem činnosti JTSEC CZ Financing 1, a.s., bude poskytování peněžních prostředků získaných emisí dluhopisů společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, svému jedinému akcionáři, ve formě úvěru, zápůjčky anebo jiné formy financování.

Kontakt

JTSEC CZ Financing 1, a.s.
Sídlo: Sokolovská 700/113a
Karlín, 186 00 Praha 8
Česká republika
info@jtsecfinancing.cz

IČO: 191 46 728
LEI: 315700KJA8I7WSQISY12
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 28016